lighthouse 20

Doanh Nghiệp Xã Hội (DNXH) Hải Đăng là tổ chức được dẫn dắt và đấu tranh cho Quyền, Công bằng, Sức khỏe và sự Phát triển của cộng đồng LGBTI+ tại Việt Nam từ năm 2004.

Chúng tôi làm việc thông qua trao quyền và xây dựng năng lực cho cộng đồng để lên tiếng và vận động cho Quyền dựa trên bằng chứng, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe để nâng cao Sức khỏe toàn diện của cộng đồng, đồng thời huy động một cộng đồng bao trùm, gắn kết và Phát triển để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

lighthouse 19
timeline vi
HUN 2818

Tầm nhìn

Tầm nhìn của chúng tôi là một Tương lai khoẻ mạnh hơn cho cộng đồng LGBTI+ với các thành tựu đạt được về Quyền, Công bằng và Phát triển bền vững

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là trao quyền cho cộng đồng với đầy đủ năng lực, tăng cường sự tham gia và tiếng nói của cộng đồng trong vận động dựa trên bằng chứng, tăng sự tiếp cận và sử dung các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ toàn diện, và huy động một cộng đồng bao trùm và gắn kết, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau

LA 07685
LA 07067

Mục tiêu

  • Đảm bảo sự phát triển bao trùm, bình đẳng và toàn diện của các cá nhân và tổ chức LGBTI+ trong xã hội
  • Đảm bảo sức khỏe và cuộc sống lành mạnh của các cá nhân trong cộng đồng LGBTI+
  • Nâng cao năng lực cộng đồng và thúc đẩy sự đóng góp của cộng đồng cho các giá trị xã hội
  • Đảm bảo không gian xã hội dân sự, không gian nơi làm việc, học tập, giải trí an toàn và thân thiện với người LGBTI+

Kết nối với Hải Đăng!

Đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình hướng tới Sự bình đẳng, Sức khỏe và Sự phát triển toàn diện của cộng đồng LGBTI+ Việt Nam