Doanh Nghiệp Xã Hội (DNXH) Hải Đăng
là tổ chức dẫn dắt trong vận động và đảm bảo Quyền, Công
bằng, Sức khỏe và sự Phát triển bền vững của cộng đồng LGBTIQ+
tại Việt Nam từ năm 2004.

lighthouse 03
lighthouse 04

Hải Đăng đã làm được gì?

Our Contribution

8+

Số năm hoạt động

27+

Số dự án
đã tiến hành

9540+

Số người được
đảm bảo về mặt sức khỏe

50000++

Số người được
tác động tích cực

4+

Số mùa của diễn đàn
Stronger Together

85+

Đối tác và các tổ chức đồng minh

lighthouse 12
lighthouse 11

Một tổ chức gắn kết

Mạng lưới của Hải Đăng bao gồm các tổ chức về Quyền, Sức khỏe và Bình đẳng cho cộng đồng trên toàn quốc, phủ khắp từ Bắc tới Nam

lighthouse map2
map
map
map
map
map
map
map
map
map
map
map
map
map
map
map
map
map
map
map
map
map
map
map
map
map
map
map
map

Tham gia cùng Hải Đăng!

Cùng Hải Đăng tiến bước trên hành trình làm việc vì cộng đồng. Hãy để lại thông tin của bạn tại đây. (Tất cả thông tin đều được bảo mật và không sử dụng cho mục đích lợi nhuận)