Báo cáo nghiên cứu “Thấu hiểu sức khỏe tâm thần và nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần trong bối cảnh HIV của người đồng tính nam, song tính nam và nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) tại Việt Nam”

Báo cáo nghiên cứu “Thấu hiểu sức khỏe tâm thần và nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần trong bối cảnh HIV của người đồng tính nam, song tính nam và nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) tại Việt Nam” được tiến hành bởi đội ngũ Doanh nghiệp Xã hội Hải Đăng dưới sự tài trợ của dự án Strong Inside thuộc tổ chức ViiV Health Care – Positive Action for MSM and Transgender.

 

Tác giả
Mr. Doan Thanh Tung, Ha Kieu Oanh, Pham Le Ngoc Lan, Cynthia Tan, Luc Quach Binh Duong
Năm xuất bản
2021
Lĩnh vực
Sức khỏe tinh thần
Đối tượng
người LGBTI+
Picture1