Bạo lực cấu trúc, cộng đồng và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc HIV: Nghiên cứu hành động tham gia cộng đồng và những kết quả mới từ nghiên cứu sức khỏe và quyền lợi của nam giới toàn cầu.

Người nam quan hệ đồng giới có nguy cơ mắc HIV gấp 22 lần so với các nhóm nam khác. Năm 2019, nam đồng tính nam và song tính chiếm gần 1 trên 4 người mới nhiễm HIV trên toàn thế giới. Các yếu tố bối cảnh  như hình sự hóa quan hệ tình dục giữa nam giới; rào cản cấu trúc như kỳ thị tình dục; và các yếu tố cấp độ cá nhân như căng thẳng tâm lý cản trở việc tiếp cận các dịch vụ y tế cần thiết trong quá trình chăm sóc HIV liên tục. Ngược lại, các yếu tố cấp độ cộng đồng như sự tham gia của cộng đồng cho phép những người đồng tính nam và song tính nam tiếp cận các dịch vụ y tế. Những yếu tố cộng hưởng  này rất quan trọng vì việc tiếp cận với các dịch vụ HIV là rất quan trọng để ngăn chặn các ca nhiễm mới cũng như sức khỏe của những người sống chung với HIV. Do đó, việc xem xét các rào cản và yếu tố tạo điều kiện tiếp cận với HIV và các dịch vụ hỗ trợ khác là điều cần thiết để hướng dẫn lập chương trình, thông báo chính sách và tăng cường vận động chính sách về sức khỏe và quyền của nam giới đồng tính nam và song tính.

Báo cáo này trình bày các kết quả nghiên cứu cấp quốc gia và toàn cầu (Kenya và Việt Nam) từ Hành động vì quyền truy cập! và các nghiên cứu về Quyền và Sức khỏe Nam giới Toàn cầu (GMHR-4). Sử dụng phương pháp tiếp cận nghiên cứu hành động có sự tham gia của cộng đồng (CBPAR) và thiết kế theo phương pháp hỗn hợp
Tác giả
Sonya Arreola , Đoàn Thanh Tùng, Jeffrey Walimbwa, Diego Solares
Năm xuất bản
2022
Lĩnh vực
Bạo lực dựa trên cơ sở giới, Tiếp cận y tế
Đối tượng
Người nam quan hệ với nam (MSM)
Screenshot 2023 06 22 114542