Đánh giá nhu cầu về thông tin, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ chuyên biệt khác của người chuyển giới tại Việt Nam.

Người chuyển giới (TG) là những người có bản tính giới tính hoặc cách thể hiện giới tính khác với giới tính được gán cho họ khi sinh ra, bất kể họ có phẫu thuật thay đổi cơ thể hay không (iSEE, 2013). Trên thực tế, không phải tất cả người chuyển giới đều cần thay đổi cơ thể của họ, tuy nhiên, hầu hết họ mong muốn sống, làm việc và có thể hiện giới đúng với giới tính mà họ tự nhận. Theo báo cáo của Bộ phận Lập pháp, Bộ Y tế, ước tính có khoảng 500.000 người chuyển giới tại Việt Nam. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, cộng đồng người chuyển giới ở Việt Nam vẫn thiếu kiến thức về sức khỏe tình dục và thường là nạn nhân của sự kỳ thị, phân biệt đối xử và ko công bằng. Kết quả là, nhiều người thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và an sinh xã hội.

Tác giả
Doan Thanh Tung, Hoang Cam Hang, Nguyen Thi Phuong Linh, Ha Kieu Oanh
Năm xuất bản
2019
Lĩnh vực
Tiếp cận dịch vụ sức khỏe
Đối tượng
Transgender People
Screenshot 2023 06 22 115028