Báo cáo nghiên cứu “Đánh giá nhận thức và thái độ về sức khỏe tình dục & sức khỏe tâm thần, Trải nghiệm sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe của nhóm LBQ nữ tại Việt Nam”

Nghiên cứu phân tích dữ liệu được thự hiện dựa trên khảo sát ở 93 người LBQ nữ tại Việt Nam. Khảo sát tiếp cận đến phần lớn khách thể ở hai thành phố lớn, 46.6% ở Thành phố Hồ Chí Minh và 34.5% ở Hà Nội. Ngoài ra, có 19% đối tượng tham gia ở các tỉnh thành phố khác nhau: Hải Dương, Bắc Ninh, Nghệ An, Đắk Lắk, Kiên Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tác giả
Đoàn Thanh Tùng, Hà Kiều Oanh, Yuki, Min, Nờ
Năm xuất bản
2019
Lĩnh vực
Sức khỏe tinh thần, Sức khỏe tình dục
Đối tượng
Les, Bisexual, Queer Nữ
Screenshot 2023 06 22 111408