Báo cáo nghiên cứu “Kiến thức, thái độ, khó khăn và nhu cầu của nhân viên y tế trong cung cấp dịch vụ thân thiện cho cộng đồng LGBTIQ+”

Người LGBTIQ+ vẫn phải đối mặt với những sự kì thị và phân biệt đối xử trong cuộc sống thường ngày. Kì thị và phân biệt đối xử gây cho người LGBTIQ+ vô số khó khăn và rào cản trong đời sống sinh hoạt ở mọi khía cạnh và một trong số đó là khía cạnh sức khỏe LGBTI+. Người LGBTIQ+ gặp phải những rào cản nào trong tiếp cận dịch vụ y tế? Đặc biệt khi tương tác và tiếp xúc với nhân viên y tế trong sử dụng dịch vụ.Câu hỏi này sẽ được trả lời thông qua Báo cáo nghiên cứu “Kiến thức, thái độ khó khăn và nhu cầu của nhân viên y tế trong cung cấp dịch vụ thân thiện cho cộng đồng LGBTIQ+”.

Tác giả
Đoàn Thanh Tùng, Nguyễn Thị Phương Linh, Phùng Bá Thành
Năm xuất bản
2019
Lĩnh vực
Tiếp cận dịch vụ sức khỏe
Đối tượng
LGBTI+ Việt Nam
Screenshot 2023 06 22 150457