DNXH HẢI ĐĂNG THAM DỰ HỘI NGHỊ GIẢM HẠI QUỐC TẾ 2023

Vừa qua từ ngày 14-19/4, DNXH Hải Đăng đã tham dự Hội Nghị Giảm hại Quốc tế 2023 tại Melbourne, Australia để tham dự các phiên họp, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với các đối tác trên toàn cầu về các hoạt động can thiệp giảm hại, vận động chính sách và giảm kỳ thị phân biệt đối xử với người có sử dụng chất. Từ năm 2019, DNXH Hải Đăng bắt đầu làm việc với cộng đồng Chemsex (Những người có sử dụng chất cho mục đích tình dục) bằng việc triển khai Nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam tìm hiểu về đặc điểm, văn hoá và các hình thái của cộng đồng Chemsex tại Việt Nam, qua đó xác định các rào cản liên tầng và nhu cầu của cộng đồng. Đây cũng là đầu vào để chúng tôi xây dựng dự án can thiệp “PrEPare for Chemsex” và “High, Fun & Safe” cho tới nay nhằm nâng cao hiểu biết của cộng đồng về các chất, ảnh hưởng và các phương pháp giảm hại, cung cấp các vật dụng giảm hại, xây dựng tài liệu về tự chăm sóc, cung cấp các dịch vụ y tế và xã hội cần thiết cho cộng đồng.
Những kinh nghiệm đúc kết từ các thành phần hoạt động thực tế đã được chúng tôi chia sẻ thông qua bản tóm tắt được tán thành tại Hội nghị, trình bày các kết quả có thể tham gia tại phiên họp “Gặp gỡ các chuyên gia: Giảm thiểu sự kỳ thị” được tổ chức bởi Gilead, Phiên họp “Lồng ghép các dịch vụ Giảm thiểu tác hại do cộng đồng lãnh đạo ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương: Chiến lược thực hiện” do APCOM và UNODC tổ chức, và Hội thảo ” Xây dựng tinh thần đoàn kết và tích hợp các dịch vụ Chemsex/High Fun/PnP tại địa phương/khu vực của bạn: Các dịch vụ tích hợp cho chemsex” do tổ chức ReShape tổ chức. Đây là cơ hội quý giá để chúng tôi chia sẻ thông tin và kinh nghiệm của mình tại Việt Nam và học hỏi từ các đồng nghiệp quốc tế, mang lại những người sáng tạo để phát triển khai phá cho cộng đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc để triển khai thêm các sáng kiến và can thiệp mới, cung cấp các bằng chứng thực tiễn và vận động để giảm kỳ thị, phi hình sự hoá và tăng thêm các dịch vụ hỗ trợ cho cộng đồng Chemsex/Highfun tại Việt Nam.
0829ba21 7570 4ffc 8fa7 6a8de10c9664
IMG 4279
IMG 4283
Tác giả
-
Năm xuất bản
-
Lĩnh vực
-
Đối tượng
-
IMG 4280

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *