Thời gian03 – 09/2022
Đơn vị tổ chứcDNXH Hải Đăng, Inside Out House
Đối tượng mục tiêuNgười LGBTI+ trẻ từ 16 – 24
Nhà tài trợViiV Healthcare

PRIDE MindZ là dự án truyền thông trực tuyến nhằm nâng cao: 

    1. kiến thức cơ bản về sức khỏe tinh thần và
    2. phạm vi tiếp cận thông tin về các dịch vụ chăm sóc thân thiện dành cho người LGBTI+ trẻ từ 16 tới 24 tuổi.

Dự án được đồng thực hiện bởi DNXH Hải Đăng và tổ chức cộng đồng Inside Out House, với sự tài trợ của ViiV Healthcare. 

Dự án vận hành trong 6 tháng liên tiếp từ tháng 3 tới tháng 9/2022 trên nền tảng Facebook. PRIDE MindZ đã nâng cao kiến thức cơ bản về sức khỏe tinh thần thông qua đa dạng các hình thức khác nhau như hơn 70 bài đăng và videos giáo dục theo nhiều chủ đề tâm lý đặc thù ở LGBTI+ và 4 tập podcast chia sẻ trải nghiệm tâm lý xã hội cá nhân. 

Bên cạnh đó, dự án hợp tác với 20 địa điểm cung cấp dịch vụ tâm lý thân thiện với LGBTI+ khắp cả nước và hệ thống hóa nhiều thông tin hữu ích về dịch vụ – chính sách hỗ trợ phí cho LGBTI+, kiến thức đa dạng giới và tính dục của nhà tham vấn, kinh nghiệm làm việc với thân chủ LGBTI+ của đơn vị, độ thân thiện của môi trường và cơ sở vật chất phòng tham vấn, sự công khai ủng hộ cộng đồng LGBTI+ của đơn vị. Tất cả các nội dung, thông điệp truyền thông, và hình ảnh của dự án được xây dựng dựa trên insights từ chính người LGBTI+ trẻ mà dự án đã khảo sát nghiên cứu trước đó.