Thời gian2019 – 2023
Nhà tài trợHMU, US.CDC

Dự án Xây dựng cơ sở y tế thân thiện với cộng đồng đích (KP Friendly Model) triển khai từ năm 2019 do CDC Hoa Kỳ tài trợ thông qua Trường Đại Học Y Hà Nội, thực hiện bởi Doanh nghiệp xã hội Hải Đăng và các tổ chức cộng đồng tại Hà Nội, Hải Phòng và Thái Nguyên. Mục tiêu dự án hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho cộng đồng đích từ đó đóng góp ý nghĩa vào mục tiêu chấm dứt dịch HIV/AIDS vào năm 2030 tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ dự án, Mạng lưới học tập hướng tới công bằng sức khỏe cho cộng đồng đích được thành lập năm 2023 nhằm nâng cao hiểu biết về thông tin khoa học và thực tiễn mới nhất về HIV/AIDS, chuyển giao các công cụ và bài học kinh nghiệm trong tăng cường hợp tác giữa cộng đồng và cơ sở y tế, cung cấp các gói tài trợ nhỏ xúc tiến cho các sáng kiến và huy động sự tham gia của cộng đồng, các cơ sở y tế và các các bên liên quan trong quá trình xây dựng các văn bản pháp luật và chính sách về nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở y tế.

Cùng với đó là các hoạt động nổi bật khác: Thể chế hóa biểu mẫu thu nhận phản hồi khách hàng quốc gia; Hỗ trợ kỹ thuật Bộ tiêu chí cơ sở cung cấp dịch vụ HIV/AIDS thân thiện

z3734399552380 c5c178e1077cb488ff45f8b5625d7c91
IMG 6905
Fanpage huong dan.. 1
z3734082947872 3010a43ead87c88109742e035ae60a31
z3653373563366 0ddf3836d9ef0eed7950525399b62ad9
z3734399552380 c5c178e1077cb488ff45f8b5625d7c91