Thời gian2021 – 2022
Nhà tài trợPlanned Parenthood
Đối tượng hướng tớiNgười LGBTIQ+ trẻ

IN·clued Youth là một dự án can thiệp về giáo dục được thiết kế để giảm bớt mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục trong cộng đồng người trẻ tại Mỹ độ tuổi từ 14 – 19, thuộc nhóm lesbian (đồng tính nữ), gay (đồng tính nam), bisexual (song tính), transgender (người chuyển giới), và/hoặc queer do Hải Đăng phối hợp cùng tổ chức Planned Parenthood thực hiện và triển khai mô tình tại Việt Nam.

Mục tiêu của chương trình nhằm cải thiện đầu ra về sức khoẻ tình dục cho thanh thiếu niên cộng đồng LGBTQ. Cụ thể:

    • Nâng cao kiến thức của người trẻ LGBTQ về sức khoẻ tình dục an toàn và các yếu tố liên quan.
    • Nâng cao hiệu quả trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe (CSSK) tình dục của người trẻ LGBTQ;
    • Giảm tỷ lệ người trẻ LGBTIQ+ quan hệ tình dục (QHTD) không an toàn bằng miệng, hậu môn và âm đạo