Thời gian2022 – 2024
Địa điểmViệt Nam
Đơn vị tài trợThe Norwegian Organization for Sexual and Gender Diversity
Các tổ chức tham giaDNXH Hải Đăng, iSEE, ICS, Save The Children, CSAGA

Dự kiến được thực hiện trong 03 năm từ 2022 – 2024, “Học viện Cầu vồng” là dự án được tổ chức bởi DNXH Hải Đăng, hướng tới đào tạo, nâng cao năng lực cho các cá nhân LGBTI+ trên khắp mọi miền tổ quốc, đặc biệt chú trọng vào việc vận động quyền và bình đẳng cho người LGBTI+ trong xã hội. Các lớp học sẽ được tổ chức dựa trên ba chủ đề chính:

    1. Lãnh đạo
    2. Nghiên cứu có sự tham gia và giám sát do cộng đồng dẫn dắt
    3. Truyền thông và vận động chính sách

Trong năm 2022, đã có 03 lớp học bao phủ cả ba chủ đề được tổ chức bởi DNXH Hải Đăng, thu hút hơn 71 lượt tham gia từ các bạn LGBTI+ trẻ trên toàn Việt Nam.

Dự án nằm trong khuôn khổ dự án “Tiếng nói cầu vồng – Tăng cường sự tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên với sự đa dạng về tính dục, giới tính trong quá trình phát triển chính sách ở Việt Nam” với sự tài trợ bởi Cơ quan Đa dạng Giới và Tính dục của Na Uy (The Norwegian Organization for Sexual and Gender Diversity).

 

333749032 190351950298189 2716724621119348720 n
318241747 645636604005646 890397619597133967 n
319360473 1326343794876639 7944150509312251572 n
315888838 2533694370111066 1608267022099218086 n
333731571 885478132739267 1591530558870803537 n
315676187 2533694243444412 908825142724303496 n