Thời gian2022
Nhà tài trợY+ Global, UNAIDS

Doanh nghiệp xã hội Hải Đăng đại diện Việt Nam triển khai công cụ thẻ điểm #UPROOT phối hợp với Mạng lưới thanh niên sống với HIV toàn cầu (Y+ Global) cùng với sự hỗ trợ từ UNAIDS. Quá trình triển khai bao gồm chấm điểm sơ bộ, tham vấn với nhóm làm việc, tham vấn với cộng đồng, và tham vấn các bên liên ngành.

Trong đó, Bộ câu hỏi đã được nghiêm túc rà soát, chấm điểm cùng với sự tham vấn nhiệt tình từ các Chuyên gia và đại diện nhiều Tổ chức, cơ quan Chính phủ và Cộng đồng người trẻ bao gồm: Khối chuyên gia – Chính phủ có sự góp mặt của các Đại diện tổ chức hoạt động vì Sức khỏe Cộng đồng và Pháp luật…; Khối cộng đồng không thể thiếu các mạng lưới – tổ chức làm việc về HIV/AIDS cho cộng đồng đích trẻ, về sức khỏe sinh sản & sức khỏe tình dục cho thanh niên, tổ chức sinh viên, nhóm cộng đồng dân tộc thiểu số, nhóm cộng đồng LGBTQ+, nhóm cộng đồng giáo dục, chăm sóc sức khỏe tinh thần, nhóm cộng đồng người khuyết tật, nhóm cộng đồng sống với H…

Doanh nghiệp xã hội Hải Đăng đã giới thiệu chi tiết về Bộ Bảng điểm với các tham vấn viên và rộng hơn là với những đối tượng thụ hưởng quan tâm. Những đúc kết từ các thông tin cập nhật mới nhất về Luật và các Chính sách của Nhà nước và góp ý của Cộng đồng thanh niên/hoạt động vì thanh niên với rất nhiều trải nghiệm thực tế và thực trạng ẩn sâu trong từng nhóm cộng đồng trẻ đã được thảo luận sôi nổi trong 3 buổi tham vấn.

Qua đó, Doanh nghiệp xã hội Hải Đăng đã thu thập và tổng kết kết quả để làm rõ hơn sự tham gia của Thanh thiếu niên và người trẻ trong công tác phòng chống HIV/AIDS cấp Quốc gia như tình hình thực tế về việc nhận sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế cũng như trong nước và tình trạng gặp một số khó khăn, rào cản về nguồn lực, hợp tác, khoảng cách địa lý…