Bộ chỉ số hòa nhập LGBTI là một sáng kiến do UNDP toàn cầu phát triển nhằm đo lường sự hòa nhập của người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới và liên giới tính trên năm lĩnh vực chiến lược bao gồm sức khoẻ, giáo dục, an toàn cá nhân và bạo lực, sự tham gia vào đời sống chính trị và dân sự và phát triển kinh tế. Dưới sự điều phối của UNDP, Trung tâm kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (U.S.CDC), DNXH Hải Đăng là một trong những đơn vị chính tham gia dự án, cùng với nhiều tổ chức chính phủ, phi chính phủ, các tổ chức LGBTI+ khác trên toàn Việt Nam.

Trong năm 2022, phiên bản thí điểm của Bộ chỉ số hòa nhập đã được công bố tại Diễn đàn Stronger Together lần thứ Tư, trước hơn 150 đại biểu LGBTI+ trên khắp mọi miền tổ quốc. Bộ chỉ số bao gồm 51 chỉ số, được UNDP và Ngân hàng thế giới công bố sau các cuộc tham vấn rộng rãi được đính kèm theo link tại đây. Các chỉ số này tuân theo cấu trúc và tương thích với các chỉ số của các Mục tiêu phát triển bền vững. Bộ chỉ số nhằm cung cấp bằng chứng cho các chương trình, chính sách và đầu tư nhằm thúc đẩy quyền và sự hòa nhập của người LGBTI.

Bộ chỉ số dự kiến sẽ tiếp tục được tiến hành triển khai và hoàn thiện trong những năm tới và DNXH Hải Đăng vẫn sẽ tiếp tục là đơn vị chính tham gia vào dự án, chú trọng vào khía cạnh Sức khỏe của cộng đồng.

Các bạn có thể kham khảo phiên bản thí điểm của Bộ chỉ số tại đây:

Bộ chỉ số hòa nhập LGBTI+ | LGBTI+ Inclusion Index

LGBTI inc