Thời gianThường niên, tổ chức vào (dự kiến) tháng 11 hàng năm
Địa điểmViệt Nam
Đơn vị tài trợPEPFAR, US.CDC, HMU (Hanoi Medical University), Netherlands Embassy, MPACT, Australian Aid, FRI, GILEAD, Asia Catalyst, UNDP Vietnam, YouthLEAD, AFAO, US.AID, EpiC, Planned Parenthood, Youth Voices Count, Durex, Movers Program, The University of North Carolina
Đơn vị tổ chứcDNXH Hải Đăng

Diễn đàn LGBTI+ Quốc gia: Cùng Vươn Xa – Stronger Together là một sự kiện thường niên của Cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới và các giới, tính dục đa dạng khác (LGBTI+). Với sự tài trợ của nhiều đối tác trong và ngoài nước, Diễn đàn được dẫn dắt và tổ chức bởi DNXH Hải Đăng – Một tổ chức dẫn đầu về những công tác về Quyền, Sức khỏe và Sự phát triển bền vững của cộng đồng LGBTI+ trong hơn 15 năm qua. Sự kiện được tổ chức với mục đích:

  1. Thúc đẩy sự kết nối, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trong cộng đồng LGBTI+, cùng các đối tác và các bên liên quan, chính phủ và khu vực tư nhân cùng các quan tâm và cam kết với các vấn đề của cộng đồng LGBTI+ Việt Nam.
  2. Huy động tiếng nói chung của cộng đồng trong các vấn đề Quyền, Công Bằng, Bình đẳng, Sức khỏe toàn diện và Sự phát triển bền vững cộng đồng LGBTI+ Việt Nam.
  3. Xác định các vấn đề, giải pháp và kế hoạch hành động hữu hình trên cơ sở hợp tác liên ngành hướng tới Tương lai Khỏe mạnh, Công bằng và Phát triển bền vững của cộng đồng LGBTI+ Việt Nam.

Ghé qua trang web của Diễn đàn để cập nhật những thông tin, bài viết, hình ảnh từ các phiên thảo luận tại đây.

http://lgbtiqvietnam.com/