Là nghiên cứu đầu tiên được tiến hành để khảo sát, đánh giá và xem xét về tình trạng bạo lực mà người LGBTI+ Việt Nam, đặc biệt là các bạn LGBTI+ trẻ phải đối mặt trong cuộc sống sinh hoạt, học tập và làm việc.

Sau 04 tháng tiến hành, nghiên cứu đã thu hút được gần 1000 lượt phản hồi với 528 người tham gia hợp lệ thuộc tất cả các nhóm trong cộng đồng LGBTI+

Nghiên cứu thẩm định tình trạng bạo lực dựa trên các khía cạnh

  • Thể chất
  • Tinh thần
  • Tình dục
  • Kinh tế

Nghiên cứu đã giúp trả lời các câu hỏi:

  • Thực trạng bạo lực với người LGBTI+ tại Việt Nam đang diễn ra như thế nào?
  • Người LGBTI+ có thể gặp phải những hình thức bạo lực gì và mức độ của chúng?
  • Người LGBTI+ có thể gặp bạo lực ở đâu? Từ những đối tượng nào?
  • Mức độ bạo lực với các nhóm LGBTI+ khác nhau như thế nào?

Bên cạnh đó, Nghiên cứu chắc chắn sẽ là nguồn dữ liệu khoa học quan trọng, phục vụ cho việc đánh giá, đưa ra giải pháp và vận động chính sách vì sự an toàn của các bạn thành viên cộng đồng LGBTI+!

Nghiên cứu đã được xét duyệt và chấp thuận bởi Hội đồng đạo đức nghiên cứu của Viện Nghiên Cứu Phát Triển Xã Hội (ISDS) và được tiến hành bởi đội ngũ Chương trình Sức khỏe tại DNXH Hải Đăng với sự tài trợ của Tổ chức Đa dạng Giới và Tính dục Na Uy (FRI).

Phiên bản tài liệu của nghiên cứu có thể được tham khảo tại đây: Báo cáo nghiên cứu SGBV DNXH Hải Đăng

Quý độ giả có thể tham khảo livestream công bố nghiên cứu qua video sau: