Thời gian2021 – 2023
Đối tượng hướng tớiViiV Healthcare

Highfun là một dự án nhằm nâng cao nhận thức về sử dụng chất trong quan hệ tình dục và các hình thức hỗ trợ giảm hại, đặc biệt nhắm tới đối tượng là người nam quan hệ đồng giới (MSM). Highfun được vận hành của yếu trên nền tảng mạng xã hội.

Được vận hành từ năm 2021, Highfun đã cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích và thú vị cho độc giả về Highfun, cũng như các thông tin liên quan đến giảm hại, Chemsex. Đặc biệt, dự án cũng phát hành sổ tay Highfun, sổ tay cung cấp kiến thức về chất, sử dụng chất cũng như giảm hại trong sử dụng chất.

Mời các bạn tham khảo sổ tay Highfun tại đây: Sổ tay Highfun